Podpůrné stránky
filmového projektu
Řeka vzpomínek

 

CO JE TO DEPRESE

 

PŘÍČINY VZNIKU

 

LÉČBA

 

JAK SE CHOVAT

 

RADY PŘÍBUZNÝM

 

JAK SE BRÁNIT

 

NEJČASTĚJŠÍ OTÁZKY

 

Děkuji Kateřině Horákové za pomoc při tvorbě těchto stránek.

 

Deprese je léčitelná porucha. Léčba pomáhá naprosté většině postižených, zatímco bez ní mohou příznaky trvat i léta a psotupně vést ke ztrátě výkonnosti, k izolaci a v neposlední řadě i k výraznému zhoršení celkového zdravotního stavu - snížením obranyschopnosti organismu. Čím dříve s léčením začnete, tím dříve deprese odezní. Pro léčbu a předcházení možnému opakování deprese je nejdůležitější užívání antidepresiv, u lehčích forem může také dostatečně pomoci samotná psychoterapie. Optimální je však kombinace obou přístupů.

 

CO JSOU TO ANTIDEPRESIVA?

 

Antidepresiva pomáhají vytvořit rovnováhu na těchto neuronech v mozku, kde je v depresi nedostatek působků. Chybějící látky přímo nedodávají, ale svým působením mohou urychlit jejich tvorbu či zvýšit jejich nabídku tam, kde je to potřeba. Proto také jejich efekt není okamžitý, ale zpravidla se dostaví za 3 - 6 týdnů podávání.

Antidepresivní léky nemohou změnit vaši náladu hned. Samozřejmě, je přirozené chtít se cítit lépe co nejdříve. Ale musíte být trpěliví. Nyní víte, s čím budete bojovat, vyhledali jste léčbu (což je první a nejtěžší krok) a dostali jste léky. S trochou vytrvalostí, tpělivostí a spolupráce s lékařem, rodinou a přáteli je prognóza zbavit se potíží velmi dobrá.

 

CO JE TO PSYCHOTERAPIE?

 

Psychoterapie je důležitou součástí léčby. Poskytuje podporu, porozumění a vedení v průběhu léčby a urychluje uzdravování. Kombinace psychoterapie s antidepresivními léky je účinější, než jedna léčba samotná. Léky velmi účinně kontrolují příznaky, psychoterapie zase pomáhá porozumět, s čím vším v životě příznaky souvisejí a co s tím lze udělat. Psychoterapie pomáhá hlouběji porozumět tomu, co se s člověkem v nemoci děje. Učí, jakým způsobem zacházet s příznaky a s problémy v životě, a posléze trénuje dovednosti, které mohou do budozucna bránit rozvoji nové epizody. Psychoterapeutický přístup poskytuje bezpečný prostor, ve kterém se nemocný může projevit a vyjádřit všechno, co ho trápí.

Psychoterapie pomáhá řešit i další problémy v životě, které nemusí být součástí příznaků poruchy - jak konflikty ve vašem životě nebo vztazích. Samotná psychoterapie může pomoci jen u lehčích forem onmocnění. Nicméně v kombinaci s léky zvyšuje jejich účinnost.

 

JAKÉ JSOU DALŠÍ MOŽNOSTI LÉČBY?

 

Léčba jasným světlem. U některých lidí se objevují depresivní nálady spojené s úbytkem energie, zhoršením výkonnsoti a nadměrnou únavností pravidelně každý rok v podzimních a zimních měsících. Tyto sezónní poruchy nálady a "zimní deprese", bývají často spojeny s nadměrnou chutí na sladké, s přibíráním na váze a s nadměrnou spavostí. Začátek potíží bývá nejčastěji na počátku zimy a vymizí obvykle na jaře. Pro lidi trpící sezonní poruchou nálady je nejvhodnější léčbou ranní aplikace intenzivního světla, které se říka fototerapie.

 

Elektokonvulze. V některých případech, kdy léky ani psychoterapie nebyly dostatečně učinné a deprese je velmi hluboká, je možno použít ještě účinnější metodu - stimulaci mozkových hemisfér elektrokonvulzní léčbou. Jde o synchronizaci mozkových buněk pomocí elektrického proudu, která se provádí v narkóze. Elektrokonvulzní léčba je bezpečná a je pokládána za nejúčinnější léčbu u těžkých depresí.

 

Zdroj: 15. odborná edice VZP
© Pavel Danko 2003